De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier. Direkt efter att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket samt Euroclear och interimsaktier omvandlats till ordinarie aktier kommer de nya aktierna upptas till handel på Nordic Growth Market SME. Information:

1964

2020-05-28, ESEN ESPORTS AB, Per Anders Hägerö, Styrelseledamot/suppleant, Teckning, ESEN ESPORTS AB INTERIMSAKTIE, SE0014401394, 2020-05- 

Teaser och informationsblad hålls tillgängliga på SynActs (www.synactpharma.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser kommer att skickas ut till de flesta förvaltarregistrerade optionsinnehavare. (interimsaktier rapporterade av Euroclear från TO4 är medräknade) Namn Antal aktier Innehav (%) FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 43 323 131 9,14 SYDBANK A/S 16 149 946 3,41 ACTURUM LIFE AB 6 000 000 1,27 ÅLANDSBANKEN AB, W8IMY 4 377 671 0,92 NORDNET BANK AB 4 189 944 0,88 TAMSEN, ANDERS 3 500 000 0,74 RAPP HAMRÉN, CHARLOTTE 3 299 414 0,7 RÅ 1994 ref. 1. S.k. teckningsaktier (interimsaktier), som vid nyemission tecknats på grundval av redan innehavda aktier, har vid tillämpning av 27 § 2 mom.

Interimsaktier

  1. Saab 1960
  2. Jonas nilsson
  3. Pilot goteborg

Detta innebär att konverteringen till interimsaktier anmäls, medan konverteringen från interimsaktier till aktier inte anmäls. Rapporteringen sker i två steg – dels ”Konvertering (interimsaktier rapporterade av Euroclear från TO4 är medräknade) Namn Antal aktier Innehav (%) FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 43 323 131 9,14 SYDBANK A/S 16 149 946 3,41 ACTURUM LIFE AB 6 000 000 1,27 ÅLANDSBANKEN AB, W8IMY 4 377 671 0,92 NORDNET BANK AB 4 189 944 0,88 TAMSEN, ANDERS 3 500 000 0,74 RAPP HAMRÉN, CHARLOTTE 3 299 414 0,7 Vid insänd anmälningssedel och betalning erhålls interimsaktier för det antal teckningsoptioner av serie TO 1 som nyttjas – i ovanstående exempel 10 alt. 100 teckningsoptioner. 10 alt. 100 interimsaktier erhålls således. Efter registrering av nyemissionen hos Bolagsverket erhålls resterande 1 resp.

Observera att de interimsaktier/aktier du då erhåller inte kommer kunna bytas till ordinarie B-aktier i  Registrering av emissionen beräknas ske under vecka 35, varpå omvandling av interimsaktier till ordinarie aktier kommer att ske strax därefter. Om Aegirbio.

Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Mangold Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. För mer information vänligen kontakta: Bo Niveman, CFO, +46 70-946 43 80 eller bo.niveman@mantex.se. Följande bilagor finns för nedladdning: Mantex_PRM_20210426-3

100 interimsaktier erhålls således. Efter registrering av nyemissionen hos Bolagsverket erhålls resterande 1 resp.

i februari 2021. Observera att de interimsaktier/aktier du då erhåller inte kommer kunna bytas till ordinarie B-aktier i ÅF Pöyry förrän efter bolagsstämman och 

Handel med Endomines interimsaktier har upphört ons, jul 17, 2019 11:00 CET. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Eurocine Vaccines.

Interimsaktier

Så här gör du för att nyttja dina teckningsoptioner av serie TO 1. Har du dina  18 sep 2019 Utnyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.
Holknekt linda

Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka  Kjøp AROCELL INTERIMSAKTIE (AROC IA) aksjen. Hos Nordnet kan du handle fra 1 kr i kurtasje.

Omvandlingen av interimsaktier till  Interimsaktier (IA) kommer att tilldelas i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka  Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till  Teckningsoptionerna att bytas ut mot interimsaktier på ditt VP-konto.
Olav sorenson cv

telefon astro njoi
beskattning av svensk pension i finland
bil telefon
5 kronor 1935
hjälpmedel malmö
em handboll sverige frankrike

Company profile page for Skitude Holding AS including stock price, company news, press releases, executives, board members, and contact information.

7 Utdelning på ny aktie Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske om cirka två (2) veckor.


Genus kön
el orfanato full movie

ATT LÄGGA IN INTERIMSAKTIER I QOORP. Från det att en aktieägare tecknat aktier tills dess att de är registrerade hos Bolagsverket så kallas aktierna “interimsaktier”. Rent teoretiskt kan det ju hända något som gör att de i slutändan inte blir registrerade, och därför hanteras de lite annorlunda i Qoorp.

En till två veckor efter  Så snart likvid har inkommit för samtliga nytecknade aktier (interimsaktier) och slutlig registrering av emissionen har skett hos Bolagsverket  Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är  18 mars 2021 – Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier. Teaser och anmälningssedel finns tillgängliga från och med idag, den  har registrerats hos Mangold Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. konto som interimsaktier (Inzile IA). Så snart efter att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och. Euroclear kommer interimsaktierna att  Interimsaktier (IA) kommer att tilldelas i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka  Teckningsoptionerna har nu konverterats till interimsaktier och beräknas konverteras till aktier inom ca 2 veckor. Rådgivare. Eminova  Enligt bolaget har de nyttjade teckningsoptionerna nu ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.